Αιολικά Πάρκα

CODE 11101

Direct Mandate
4 MW / CENTRAL GREECE

Πώληση αδείας αιολικού πάρκου 4 MW. Βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα σε τελική φάση αδειοδότησης.
Total nominal power   4 MW
Location   Central Greece
Wind speed   6,3 m/sec
Annual Energy Production   9.346 MWh
Annual Energy Sales   Upon Request
Capacity Factor   27%
Status of Project approvals and Licenses   Upon Request
Comments   -
Number of Wind turbines   2 x Vestas

CODE 11021

Direct Mandate
30 MW / NORTH GREECE

Πώληση αδείας αιολικού πάρκου 30 MW. Βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα σε τελική φάση αδειοδότησης.
Total nominal power   30 MW
Location   Νorth Greece
Wind speed   6,5 m/sec
Annual Energy Production   Upon Request
Annual Energy Sales   Upon Request
Capacity Factor   30%
Status of Project approvals and Licenses   Upon Request
Comments   -
Number of Wind turbines   15 x 2 MW

Παρακαλώ, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να διαβάσετε το άρθρο. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

© 2016 RES Investments | Designed & Developed by happyad

Search