Η Εταιρεία


Η Εταιρεία R.E.S. INVESTMENTS δημιουργήθηκε για να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες των μικρών και μεγάλων επενδυτών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με στόχο έργα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι συνεργάτες της είναι έτοιμοι να καλύψουν τις απαιτήσεις σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Κυρίως σε ότι αφορά τις αγορές και πωλήσεις Φωτοβολταικών Πάρκων, Αιολικά Πάρκα, Σταθμούς Βιοαερίου και Βιομάζας, Υδροηλεκτρικά.- RENEWABLE ARE "HERE TO STAY"
© 2016 RES Investments | Designed & Developed by happyad

Search