Υδροηλεκτρικά

CODE 12021

3 MW / Hydroelectric Power Plant in North - West Greece

Πώληση υδροηλεκτρικού σταθμού 3 ΜW σε λειτουργία στην Βορειοδυτική Ελλάδα
Total nominal power   3 MW
Location   Νorth-West Greece
Sale Price   Upon Request
Annual Energy Production   Upon Request
Annual Energy Sales   Upon Request
Status of Project approvals and Licenses   Upon Request
Comments   -

CODE 12022

2,5 MW / Hydroelectric Power Plant Project (Turn Key) in North - West Greece

Πώληση υδροηλεκτρικού σταθμού 2,5 ΜW (Turn Key) στην Βορειοδυτική Ελλάδα
Total nominal power   2,5 MW
Location   Νorth-West Greece
Sale Price   Upon Request
Annual Energy Production   Upon Request
Annual Energy Sales   Upon Request
Status of Project approvals and Licenses   Ready to Build
Comments   -

Παρακαλώ, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να διαβάσετε το άρθρο. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

© 2016 RES Investments | Designed & Developed by happyad

Search