Υπηρεσίες


Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για  την αγορά ή πώληση Φωτοβολταικών Πάρκων, αδειών Αιολικών Πάρκων, σταθμών Βιοαερίου και Βιομάζας, Υδροηλεκτρικών.

Επίσης για έρευνες αγοράς, εκτιμήσεις, προωθητικές ενέργειες, μελέτες σκοπιμότητας και όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ.

Συνεργαζόμαστε με τις ποιο αξιόπιστες εταιρείες για ολοκληρωμένες λύσεις στην πιστοποίηση, συντήρηση, διαχείριση Έργωνκαι νομικό-τεχνικό  έλεγχο (DueDiligence).

© 2016 RES Investments | Designed & Developed by happyad

Search